Aktivity

Mesačné aktivity

CrossCamp Follow-Up

Sobotné podujatia konajúce sa každú tretiu sobotu v mesiaci určené pre všetkých účastníkov ktorejkoľvek CrossCamp aktivity a pre ich kamarátov. Na pláne máme rôzne výlety, dobrodružné zážitky, športové turnaje, túry, aquapark, movie night a mnohé mnohé iné. Detailný program nájdete čoskoro na našom webe.

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku 10-15 rokov

Prihlasovanie: SMS správou s menom dieťaťa na t.č. 0911 253 152 do štvrtka daného týždňa

Kedy: spravidla väčšinou 3. sobota v mesiaci

.

Týždenné aktivity

CrossCamp Dorast

Chceš zažiť čo najviac z campovej atmosféry počas školského roka? Šport, zážitky, kamaráti či tvoji obľúbení vedúci?

Bezpečný priestor učiť sa kriticky premýšľať, byť sám sebou, nachádzať prijatie a učiť sa kresťanským hodnotám. Každý týždeň máme pripravený pestrý program. Obsahom budú workshopy (športové, umelecké, intelektuálne, outdoorové), hry, zamyslenia, skupinky či spoločný hangout. Program celého popoludnia si nakombinuješ podľa svojej chuti.

Začíname o 14.00 neformálnymi aktivitami ako spol. hry, či 4-squers, slagline a podobne…, o 15.00 začína spoločný program pozostávajúci z workshopov, hier a témy, ktorý končí o 17.00 a poslednú hodinku do 18.00 budeš mať na výber medzi hangoutom či skupinkou. Určené pre všetkých od 10 – 15 rokov. Vstup voľný, bez prihlasovania vopred.

Prihlasovanie: bez prihlasovania vopred

Kedy: pravidelne každý piatok 14:00 – 18:00 (začíname 9.9.)

Kde: Zvonárska 23, KE – Staré Mesto

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku 10 – 15 rokov


CrossCamp LevelUp

Týždenné 120 minútové stretnutia pre tých najstarších. Cieľom LevelUpov je viesť neformálnym spôsobom teenagerov ku kritickému premýšľaniu nad hodnotami, učiť ich vzájomnému porozumeniu, vzájomnej akceptácii, diskusii o dôležitých životných otázkach a inšpirovať ich v oblasti dobrovoľníctva. Podkladom budú okrem iného aj rôzne biblické príbehy. Dôraz budeme klásť na vzťahy a kamarátstva a podnecovanie ku kritickému premýšľaniu, pretože si uvedomujeme, že tieto aspekty sú kľúčové pre zdravý vývin osobnosti v tomto veku. 

Obsahom stretnutí budú diskusie, zamyslenia, rôzne teambuildingové aktivity a inšpirácie k dobrovoľníckej činnosti. 

Prihlasovanie: osobne u vedúcich CrossCampu

Kedy: pondelok 17:00 – 19:00 (začíname 10.9.)

Kde: Zvonárska 23, KE – Staré Mesto

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku od 15 – 17 rokov
CrossCamp Floorball

Florbalové tréningy, v ktorých nám ide predovšetkým o radosť zo športu. Sú určené pre rekreačných hráčov, ale radi privítame aj profesionálnych florbalistov, pre ktorých tiež máme pripravené na mieru šité tréningy. Tréningy budú na týždennej báze a budú trvať 90 – 120 minút. Každý tréning bude pozostávať zo 4 častí: 

  • Florbalový tréning zameraný na zlepšovanie florbalových zručností,
  • Florbalové zápasy, v ktorých budeme klásť dôraz na radosť zo samotnej hry,
  • Krátke zamyslenia, kde budeme spolu premýšľať nad kresťanskými hodnotami, 
  • Neformálny čas, kde bude priestor na budovanie kamarátstiev a hodnotenie zápasov.

Počas roka chystáme aj viacero rôznych prekvapení, o ktorých vás budeme včas informovať (sústredenia, turnaje a iné).

Prihlasovanie: online, od 6.9.

Cena: 10€/mesiac

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku od 10 – 15 rokov

Kedy (začíname 5.10.): 

streda 14:45 – 16:15, ZŠ Jenisejská 22, 5,6,7 ročník

streda 16:15 – 17:45, ZŠ Jenisejská 22, 8,9 ročník

streda 18:15 – 20:15, Čordáková 52, KVP, 12-17 roční
CrossCamp Comment

Niečo ako neformálne rodičovské. 2x za rok máme pre Vás pripravené stretnutie pre rodičov, kde Vás radi stretneme osobne a odprezentujeme Vám naše hodnoty a víziu. Chceme byť otvorení Vaším pripomienkam a otázkam.