Týždenné aktivity

CrossCamp Connect

Chceš zažiť čo najviac z campovej atmosféry počas školského roka? Šport, zážitky, kamaráti či tvoji obľúbení vedúci. Bezpečný priestor učiť sa kriticky premýšľať, byť sám sebou, nachádzať prijatie a učiť sa kresťanským hodnotám. Každý týždeň máme pripravený pestrý program, ktorý bude zameraný na tieto aspekty. Obsahom budú športy všehodruhu, diskusné skupinky, zamyslenia, hry či rôzne zážitkové aktivity. Určené pre všetkých od 10 – 15 rokov, ktorí chcú zmysluplne využívať svoj voľný čas. 

Prihlasovanie: osobne alebo online

Kedy: Pondelok 15:00 – 17:00

Kde: Zvonárska 23, KE – Staré Mesto

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku 10 – 15 rokov
CrossCamp LevelUp

Týždenné 120 minútové stretnutia pre tých najstarších. Cieľom LevelUpov je viesť neformálnym spôsobom teenagerov ku kritickému premýšľaniu nad hodnotami, učiť ich vzájomnému porozumeniu, vzájomnej akceptácii, diskusii o dôležitých životných otázkach a inšpirovať ich v oblasti dobrovoľníctva. Podkladom budú okrem iného aj rôzne biblické príbehy. Dôraz budeme klásť na vzťahy a kamarátstva a podnecovanie ku kritickému premýšľaniu, pretože si uvedomujeme, že tieto aspekty sú kľúčové pre zdravý vývin osobnosti v tomto veku. 

Obsahom stretnutí budú diskusie, zamyslenia, rôzne teambuildingové aktivity a inšpirácie k dobrovoľníckej činnosti. 

Prihlasovanie: osobne alebo online

Kedy: piatok 14:30 – 16:30

Kde: Zvonárska 23, KE – Staré Mesto

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku od 13 – 15 rokov
CrossCamp Floorball

Florbalové tréningy, v ktorým nám ide predovšetkým o radosť zo športu. Sú určené pre rekreačných hráčov, ale radi privítame aj profesionálnych florbalistov, pre ktorých tiež máme pripravené na mieru šité tréningy. Tréningy budú na týždennej báze a budú trvať 90 – 120 minút. Každý tréning bude pozostávať zo 4 častí: 

  • Florbalový tréning zameraný na zlepšovanie florbalových zručností,
  • Florbalové zápasy, v ktorých budeme klásť dôraz na radosť zo samotnej hry,
  • Krátke zamyslenia, kde budeme spolu premýšľať nad kresťanskými hodnotami, 
  • Neformálny čas, kde bude priestor na budovanie kamarátstiev a hodnotenie zápasov.

Počas roka chystáme aj viacero rôznych prekvapení, o ktorých vás budeme včas informovať (sústredenia, miniliga a iné).

Prihlasovanie: osobne alebo online

Pre koho: chlapci a dievčatá vo veku od 10 – 15 rokov

Rozvrh: streda 14:45 – 16:45, ZŠ Jenisejská 22, KE – Nad Jazerom; streda 17:00 – 18:45, Čordáková 52, KE – KVP; piatok 14:30 – 16:30, ZŠ Kežmarská 28, KE – Západ
CrossCamp Comment

Niečo ako neformálne rodičovské. 2x za rok máme pre Vás pripravené stretnutie pre rodičov, kde Vás radi stretneme osobne a odprezentujeme Vám naše hodnoty a víziu. Chceme byť otvorení Vaším pripomienkam a otázkam.