FLORBAL & loptové športy

Čo môžeš zažiť na našom letnom florbalovom tábore?

Tento camp bude zameraný na florbal. Každý deň strávime 3 hodiny trénovaním striel, prihrávok, kombinačných cvičení a rôznych trikov, ktoré si budete môcť prakticky vyskúšať aj v samotných zápasoch v druhej časti týchto tréningov.

Vravíte si, že tieto oblasti máte vo florbale už dávno zvládnuté? Tak o tom by sme sa radi presvedčili na vlastné oči a dovolíme si tvrdiť, že aj vy budete mať priestor zlepšiť sa. Keď sa necítite ako florbalové hviezdy, nemajte strach! Budú vytvorené 4 tímy podľa veku a stupňa športovej skúsenosti. Každý tím bude vedený mladými aktívnymi florbalistami, ktorí nastavia tréningy presne podľa potreby skupiny. Florbalové bloky budú dopĺňať rôzne loptové športy ako vybíjaná, hádzaná, prehadzovaná, basketbal a veľa ďalších.Cena » 75€

Prihlásiť sa a uhradiť platbu do » 28.7.2021

» Ak chcete podporiť projekt CrossCamp, je možné zaplatiť aj vyššiu – sponzorskú cenu.

Čo je v cene?

  • strava (3-krát denne)
  • pitný režim
  • športoviská (telocvične & ihriská)
  • športové potreby & náčinie
  • tréneri & vedúci
  • preprava
  • poistenie
  • ceny

Tričko » 7€ (dobrovľné)


Čas » 8:30 –16:30 (stretnutie na vopred dohodnutých miestach)


Miesto » Košice, sídlisko Nad Jazerom, ZŠ Jenisejská 22

» Podľa zamerania športových aktivít buď vonku alebo v športových telocvičniach (halách)

Kapacita » 40 detí