Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás neváhajte kontaktovať:

Email: crosscamp@sem.sk
Telefón: +421 911 253 152
Facebook:
Instagram:

Simona Volesková » kontaktná osoba CrossCampu
Telefón: +421 944 503 252
Email: s.voleskova@gmail.com

Jakub Francan » vedúci CrossCampu
Telefón: +421 911 253 152; +421 944 124 870
Email: jakub.francan@gmail.com

Ján Vecan » pracovník SEM-u, OC Košice
Telefón: +421 903 628 472
Email: janovecan@gmail.com

Stránka Spoločenstva evanjelickej mládeže: https://sem.sk/


Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014-2021“, ktorú administruje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Projekt je spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom.

C:\Users\kooth\Desktop\MD\SMART florbal\MSVAV&IUVENTA.pngC:\Users\kooth\Desktop\MD\SMART florbal\image003.jpg