O nás

Kto sme?

CrossCamp – platforma bezpečného priestoru pre mladých teenagerov v Košiciach. Zásadnou prioritou každej našej aktivity je vytvoriť atmosféru prijatia a bezpečný priestor pre každého účastníka tak, aby mal možnosť úprimne a otvorene premýšľať nad svojimi hodnotami, klásť otázky a vytvárať si vzťahy s rovesníkmi založené na vzájomnej dôvere. Animátori a tréneri nebudú len mentori, ale aj starší priatelia. 

Všímame si, že funkčné vzťahy založené na dôvere a prijatí sa pre dnešnú mladú generáciu stávajú čoraz viac nedostatkovou komoditou a to aj napriek ich zásadnému vplyvu na zdravý sociálny vývin, preto ich spolu so športom považujeme za ideálnu kombináciu k dosiahnutiu našej vízie.