Čo robíme?

Prečo šport?

Veríme, že šport je dnes skvelým nástrojom, ktorý môže slúžiť nielen ako voľnočasová zábavka, ale aj ako prostriedok pre neformálne vzdelávanie mladej generácie. 


Zameranie

» Rozvoj v troch zásadných oblastiach vývinu mladého tínedžera:

Fyzická zdatnosť & motorická zručnosť » šport ako prostriedok rozvoja motorických schopností, fyzickej kondície a zdravého životného štýlu

Inter- & intrapersonálne vzťahy » šport ako nástroj k uvedomovaniu si svojej hodnoty, následkov svojich činov, hodnoty a pozície druhých, spoluhráčov aj autorít, komunikácie pod nátlakom, po dosiahnutí úspechu, ale aj sklamania

Kritické myslenie v duchu kresťanských hodnôt » oddychové prestávky, najmä polčas ako priestor na diskusiu o hodnotách, inšpirovaných športovým svetom