Kto sme?

Sme skúsení dobrovoľníci pôsobiaci v rámci Oblastného centra Košice celoslovenskej neziskovej organizácie SEM financovanej Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže, ktorý je priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://sem.sk/). SEM je kresťanská organizácia, ktorej cieľom je rozvoj a výchova mladej generácie k úcte a zodpovednosti voči sebe i druhým, k aktívnemu využívaniu voľného času a ku kritickému mysleniu v duchu kresťanských hodnôt.VEDÚCI CROSSCAMPU:

EXTERNÍ VEDÚCI