- CRossCAMP -

Kto SME?

logoSEM (1)

Letné tábory Košice, CrossCamp – sme skúsení dobrovoľníci pôsobiaci v rámci Oblastného centra Košice celoslovenskej neziskovej organizácie SEM financovanej Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže, ktorý je priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://sem.sk/).

“Našou víziou je vidieť pozitívne zmeny v životoch mladých ľudí na Slovensku, ktorí ďalej úspešne menia svoje okolie a komunitu a prinášajú do spoločnosti zdravé hodnoty.”

orange_black_napis (1)

CrossCamp – platforma bezpečného priestoru pre mladých teenagerov v Košiciach. 

O nás. Zásadnou prioritou každej našej aktivity je vytvoriť atmosféru prijatia a bezpečný priestor pre každého účastníka tak, aby mal možnosť úprimne a otvorene premýšľať nad svojimi hodnotami, klásť otázky a vytvárať si vzťahy s rovesníkmi založené na vzájomnej dôvere. Animátori a tréneri nebudú len mentori, ale aj starší priatelia. 

Sme kresťania vychádzajúci z protestantského, resp. z evanjelického prostredia. Veríme v biblické hodnoty a teda v lásku, rešpekt a toleranciu. Naše hodnoty nevnucujeme a aktivity sú prístupné každému nezávisle od jeho vierovyznania a považujeme za kľúčové mladých teenagerov viesť ku kritickému premýšľaniu.

Všímame si, že funkčné vzťahy založené na dôvere a prijatí sa pre dnešnú mladú generáciu stávajú čoraz viac nedostatkovou komoditou a to aj napriek ich zásadnému vplyvu na zdravý sociálny vývin, preto ich spolu so športom považujeme za ideálnu kombináciu k dosiahnutiu našej vízie.

- CrossCamp -

Náš

Tím

spoznajte

nás