- CRossCAMP -

Kto SME?

logoSEM (1)

Letné tábory Košice, CrossCamp – sme skúsení dobrovoľníci pôsobiaci v rámci Oblastného centra Košice celoslovenskej neziskovej organizácie SEM financovanej Iuventou – Slovenským inštitútom mládeže, ktorý je priamo riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (https://sem.sk/).

“Našou víziou je vidieť pozitívne zmeny v životoch mladých ľudí na Slovensku, ktorí ďalej úspešne menia svoje okolie a komunitu a prinášajú do spoločnosti zdravé hodnoty.”

orange_black_napis (1)

CrossCamp – platforma bezpečného priestoru pre mladých teenagerov v Košiciach. 

O nás. Zásadnou prioritou každej našej aktivity je vytvoriť atmosféru prijatia a bezpečný priestor pre každého účastníka tak, aby mal možnosť úprimne a otvorene premýšľať nad svojimi hodnotami, klásť otázky a vytvárať si vzťahy s rovesníkmi založené na vzájomnej dôvere. Animátori a tréneri nebudú len mentori, ale aj starší priatelia. 

Sme kresťania vychádzajúci z protestantského, resp. z evanjelického prostredia. Veríme v biblické hodnoty a teda v lásku, rešpekt a toleranciu. Naše hodnoty nevnucujeme a aktivity sú prístupné každému nezávisle od jeho vierovyznania a považujeme za kľúčové mladých teenagerov viesť ku kritickému premýšľaniu.

Všímame si, že funkčné vzťahy založené na dôvere a prijatí sa pre dnešnú mladú generáciu stávajú čoraz viac nedostatkovou komoditou a to aj napriek ich zásadnému vplyvu na zdravý sociálny vývin, preto ich spolu so športom považujeme za ideálnu kombináciu k dosiahnutiu našej vízie.

- CrossCamp -

Náš

Tím

spoznajte

nás

CIRKEVnÉ

ZBORY,

ktoré navštevujeme

Dorast, teda teenageri vo veku 2. stupňa ZŠ, sa stretávajú každý piatok od 14:30 do 17:30 na Zvonárskej 23 v Košiciach. Okrem kamarátov tu stretneš aj vedúcich z campov. Program pozostáva z hier, biblického zamyslenia, občerstvenia a rozhovorov. Vstup voľný, nie je potrebné prihlasovať sa vopred.

Dorastenci sa stretávajú v piatok popoludní od 16:00 do 18:00 na Slovenskej Jednoty 16 a samotný program je rozdelený na niekoľko častí – hry, výklad Božieho Slova, modlitby, Snack Time a spoločné aktivity. Aj tu môžeš stretnúť vedúcich z campov. Vstup voľný, nie je potrebné prihlasovať sa vopred.

- Školský rok 23/24 -

Ponuka