CrossCamp

Vítame Vás na stránke CrossCamp – nie len letné športové tábory Košice!

„Športom rozvíjať a viesť mladú generáciu k úcte a zodpovednosti voči sebe i druhým, ku kritickému premýšľaniu a k aktívnemu využívaniu voľného času v duchu kresťanských hodnôt.”

CrossCamp

CrossCamp – nie len letné športové tábory Košice

Našou prioritou je vytvoriť bezpečný priestor pre každého účastníka. Budeme sa učiť zodpovednosti voči sebe i druhým a kritickému premýšľaniu v duchu kresťanských hodnôt. Organizačný tím pozostáva zo šikovných mladých i skúsenejších starších vedúcich, ktorí vidia zmysel v investovaní do mladej generácie a preto chceme ku každému jednotlivcovi pristupovať individuálne.

Uvedomujeme si, že dva mesiace nestačia na to, aby sa vízia vybudovaná na vzťahoch stala reálnou, a preto platforma CrossCampu nepredstavuje iba letnú sieť športových aktivít. Každý teenager, ktorý sa ich zúčastnil má príležitosť v prípade záujmu ostať v kontakte s animátormi, trénermi a predovšetkým svojimi rovesníkmi na viacerých, nie len športových aktivitách počas celého roka. 

CrossCamp aktivity počas roka

Tento školský rok sme sa rozhodli ponúknuť až TRI rôzne pravidelné aktivity, z ktorých každá má nejaké svoje špecifiká. CrossCamp Floorball predstavuje florbalové krúžky, resp. tréningy, ktoré sú určené ako pre rekreačných, tak aj pre profesionálnych hráčov. Sú zamerané predovšetkým na radosť zo športu. Každý tréning pozostáva z cvičení, samotnej hry, zamyslenia nad kresťanskými hodnotami a neformálneho času po skončení tréningu, v ktorom bude priestor na hodnotenie hry ale aj diskusiu o zamyslení. 

CrossCamp Dorast je určený pre všetkých, nie len florbalistov, ktorí majú záujem o čosi “viac”. Každé stretnutie bude pozostávať z krátkeho zamyslenia o rôznych biblických príbehoch, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia či podnet k premýšľaniu. Okrem toho však máme pripravený pestrý program na každý týždeň. Čakajú nás turnaje v spoločenských hrách, rôzne netradičné ale aj tradičné športy (bränball, frisbee…), zážitkové aktivity (AmogUs in Real life, Escape room…) a mnohé iné.

CrossCamp LevelUp je koncept pripravený pre tých najstarších. Chceme diskutovať o dôležitých otázkach, nevyhýbať sa kontroverzným témam, osvojovať si základy kritického premýšľania a formovať si svoju vieru a hodnoty. Dôraz kladieme na komunitu, v ktorej sa to má diať, preto chceme investovať čas do rôznych teambuildingových aktivít a za dôležitý považujeme práve ten neformálny a neštrukturovaný čas. Inšpirovať k dobrovoľníctvu je súčasťou našej vízie. 

Okrem toho chystáme aj 10 jednodňových športových bezplatných podujatí, takzvaných CrossCamp Follow-Upov, na ktorých sa budú môcť účastníci táborov a všetkých CrossCamp aktivít stretávať so svojimi kamarátmi počas celého školského roka. Follow-Upy sú na programe vždy každú tretiu sobotu v mesiaci. Sú otvorené aj teenagerom, ktorí na žiadnej CrossCamp aktivite ešte neboli. 

Samozrejme, keďže campy sú naša srdcovka, máme pripravené dve z nich aj v priebehu školského roka, a to počas jesenných a jarných prázdnin.

Spomienky na leto 2022