- letné tábory KOŠICE -

orange_white_napis

od 11 do 16 rokov

prihlasovanie otvorené aj v júni -voľné miesta zatiaľ na každom campe

-BONUS-

CrossCAMP CONNECT

pobytový tábor na konci letA

4-dňové finále pre každého účastníka ktoréhokoľvek CrossCampu a jeho kamarátov so zľavou 30€ na osobu.

Máš viac ako 16 rokov? dovoľ nám pozvať ťa na:

KECY -(K)COnVERSATIONAL ENGLISH CAMP FOR YOUTH

KECY sú letný anglicko-konverzačný camp pre stredoškolákov. Miesto, kde zažiješ autentickú americkú kultúru s lektormi z USA, spoznáš zaujímavých ľudí z tvojho mesta, kopec zábavy a hodnoty, ktoré ťa udržia. KECY sú na Slovensku už viac ako 20 rokov.

SEMfEST - tvoj festival

SEMFEST je štvordňový open-air festival (nie len) pre mladých. Podtitul SemFestu znie: Môj festival. Vyjadruje túžbu organizátorov, aby sa stal pre mladých miestom prezentácie ich umeleckej tvorby, stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi a budujúceho spoločenstva.

-Crosscamp-

Viac ako letné športové tábory

prímestské tábory - pobytové tábory - stanové tábory

Vítame Vás na stránke CrossCamp – viac ako len letné športové tábory Košice!

Našou prioritou je vytvoriť bezpečný priestor pre každého účastníka. Budeme sa učiť zodpovednosti voči sebe i druhým a kritickému premýšľaniu v duchu kresťanských hodnôt. Organizačný tím pozostáva zo šikovných mladých i skúsenejších starších vedúcich, ktorí vidia zmysel v investovaní do mladej generácie a preto chceme ku každému jednotlivcovi pristupovať individuálne.

Uvedomujeme si, že dva mesiace nestačia na to, aby sa vízia vybudovaná na vzťahoch stala reálnou, a preto platforma CrossCampu nepredstavuje iba letnú sieť športových aktivít. Každý teenager, ktorý sa ich zúčastnil má príležitosť v prípade záujmu ostať v kontakte s animátormi, trénermi a predovšetkým svojimi rovesníkmi na viacerých, nie len športových aktivitách počas celého roka. 

„Športom rozvíjať a viesť mladú generáciu k úcte a zodpovednosti voči sebe i druhým, ku kritickému premýšľaniu a k aktívnemu využívaniu voľného času v duchu kresťanských hodnôt.”

- páči sa vám čo robíme? -

podporte nás

Pomôcť nám môžete rôznymi spôsobmi. Náklady spojené s týmto projektom vysoko prevyšujú naše príjmy, a keďže ide o neziskový a dobrovoľnícky projekt, musíme hľadať zdroje inak. Môžete nás podporiť finančne, materiálne ale predovšetkým modlitebne. Môžete tiež tento projekt zdieľať vo svojom okolí tým, pre ktorých by mohol byť zaujímavý.

IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157 VS: 1011Ďakujeme!