- Športový klub pre rekreačných športovcov -

CrossCamp TEAM

15 a viac

rokov

1x týždenne

piatok 18:00

hala

TUKE - Boženy Nemcovej
stretávka: Boženy Nemcovej 1

piatok
18:00

Connect a tréning do 21:00

od 10€/mesiac

20€/mesiac
75€/polrok
100€/rok
s možnosťou dotácie
prvý tréning zadarmo

Futbal. Florbal. Volejbal a Frisbee. Sem tam aj nejaký netradičný šport. Každý piatok sa venujeme jednému z týchto športov. Hoci sa chceme posúvať, je pre nás dôležitejšia radosť zo športu. V prípade, že niektorý z nich nie je Tvoja srdcovka, nenechaj sa odradiť – ak sa rozhodneš daný piatok tréningu nedať šancu, budeme mať aj vždy pripravený program komunitného charakteru. Súčasťou tréningov je aj Connect – pred tréningom sa spolu stretávame v našich klubových priestoroch na Urbánkovej 1, máme krátke zamyslenie a trávime spolu čas pri rozhovoroch, hrách a občerstvení.

Sme partia športových nadšencov, ponúkame Ti kvalitne strávený piatkový večer v zdravom prostredí. Okrem 90 minút pohybu Ti ponúkame aj čas strávený v dobrej partii. Okrem toho sa plánujeme v priebehu roka zúčastniť aj niekoľkých amatérskych turnajov v spolupráci s EDGE Slovensko vo florbale, frisbee či futsale…

Stretávame sa o 18:00 na Urbánkovej 1, začíname Connectom. Následne sa o 19:30 presúvame do haly TUKE – Boženy Nemcovej. Prezlečieme sa a dáme si niekoľko krátkych skillových cvičení a nasleduje hra. 

Connect pred tréningom pozostáva z krátkeho zamyslenia, kde skrz biblické hodnoty nazeráme na dnešný svet a svoje životy, učíme sa počúvať a kriticky premýšľať. Ponúkame biblický pohľad, no bez nátlaku (kto sme a čomu veríme nájdete tu). Následne je pripravené občerstvenie, občas nejaký kvíz a priestor na rozhovory, hry a budovanie kamarátstiev. 

Po Connecte nasleduje tréning v čase od 19:30 do 21:00 a následne je možnosť ísť ešte spolu na kofolu či nealko. Program končí o 21:00, no je možnosť ostať až do záverečnej.

Pridať sa môže každý v stredoškolskom a vysokoškolskom veku. Každý.

Tréningy prebiehajú raz do týždňa. Stretávame sa v piatok o 18:00 a začíname Connectom na Boženy Nemcovej 1. Následne sa o 19:30 presúvame do haly.

Hráči sa môžu dobrovoľne zúčastniť aj amatérskych turnajov zhruba 3-4x do roka, ktoré organizuje EDGE Slovensko a do ktorých sa chceme zapojiť

Online, vyplnením prihlasovacieho formulára a zrealizovaním prvej platby. 

Výška príspevku závisí od spôsobu, akým sa ho rozhodnete uhradiť.

Výška príspevku je:

  • 20€ – platba v mesačných intervaloch
  • 75€ – platba do konca školského polroka
  • 100€ – platba do konca školského roka
 
Platbu je potrebné zrealizovať prevodom na účet vždy za nadchádzajúci mesiac a to do posledného kalendárneho dňa predošlého mesiaca/polroka/roka alebo v hotovosti na poslednom tréningu v mesiaci za budúci mesiac/polrok/rok.
 

Prihláška bude akceptovaná až po prijatí prvej platby na účet.

Platby budeme kontrolovať každý pondelok. Následne Vám pošleme potvrdzujúci mail. Prvú platbu realizujte prevodom na účet:

  • IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157
  • VS: 151011
  • poznámka: priezvisko dieťaťa

Po vyžiadaní je možné vystaviť faktúru.

Je možné zaplatiť aj vyššiu – reálnu alebo sponzorskú sumu, ktorá bude reálne pokrývať náklady spojené s tréningami alebo zadotuje tých účastníkov, ktorí si tréningy dovoliť nemôžu.

Taktiež je možné využiť dotáciu až do výšky 50%. V prípade, že Vám Vaša finančná situácia nedovoľuje prihlásiť sa na tréningy, prosíme, využite túto možnosť. Jednoducho to označte v prihlasovacom formulári. 

Dá sa v priebehu roka z klubu odhlásiť? Dá. Budeme však radi, ak nám budete svoje pripomienky komunikovať. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá a pokiaľ to bude v našich možnostiach, radi nám vyhovieme. Pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete odhlásiť, Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať. 

Čítam, že ide o kresťanskú organizáciu a ja som neveriaci. Budete ma nútiť sa modliť? Určite nie. Našou víziou je vytvárať bezpečné prostredie pre kritické premýšľanie a hľadanie svojich hodnôt pre každého účastníka. O tom, čomu veríme my, hovoríme vždy bez akéhokoľvek nátlaku a zrozumiteľne tak, aby teenager nebol zmätený alebo manipulovaný. Jediné, čo od teba budeme vyžadovať je to, aby si to rešpektoval. To, kto sme a čomu veríme nájdeš v sekcii „O nás„.

Čítam, že organizátorom je občianske združenie s názvom „Spoločenstvo evanjelickej mládeže – SEM“ a ja pochádzam z katolického prostredia. Čo s tým? Nič  Si vítaný a určite príď. SEM je autonómna organizácia, spolupracujúca nie len s evanjelickou cirkvou. 

Tréningy organizujú dobrovoľníci – čo to znamená? Znamená to, že našou motiváciou nie je finančný zisk, a teda do každého campu či tréningu dávame kúsok seba a svojho srdca. Znamená to aj to, že nejde o ziskový projekt a ak sa Vám páči, čo robíme a máte financií dostatok, budeme veľmi vďační za akúkoľvek finančnú pomoc. Môžete nás podporiť tu.

- Máte otázky ? -

Kontaktujte nás

crosscamp@sem.sk

+421 911 253 152