- Športový klub pre rekreačných športovcov -

FUTBAL

11 - 15

rokov

1x týždenne

piatok
začíname 8.9.2023

Ihrisko

TUKE - Boženy Nemcovej
stretávka: Boženy Nemcovej 1 do 14:55

od 5€/mesiac

10€/mesiac
35€/polrok
50€/rok
s možnosťou dotácie

piatok
14:55

tréning a Connect do 18:00

Športový klub pre rekreačných športovcov – čo presne to znamená? Znamená to, že:

 • nezapájame sa do profesionálnych súťaží,
 • netlačíme na výkon – nechceme z teenagerov vychovávať majstrov Slovenska či sveta,
 • uprednostňujeme radosť zo športu, fair-play a vážime si kamarátstva, ktoré v rámci tréningov vznikajú,
 • nie sme iba športovým krúžkom – k tréningom vyžadujeme zodpovedný prístup,
 • čelíme výzvam, chceme sa posúvať, no nejdeme cez mŕtvoly či na úkor rodinnej pohody,
 • tréningy vedú mladí aktívni hráči, ktorí sa ti rýchlo priblížia,
 • zúčastňujeme sa súťaží alebo ligy, nie však na každotýždennej úrovni,
 • možnosť zmeniť šport v priebehu roka.
 
Súčasťou tréningov je aj Connect – po skončení športovej časti sa spolu stretávame v našich klubových priestoroch na Boženy Nemcovej 1, máme krátke zamyslenie a trávime spolu čas pri rozhovoroch, hrách a občerstvení. 
 

Tréningy sú určené pre všetkých žiakov druhého stupňa ZŠ, teda pre piatakov až deviatakov. Samotný tréning bude rozdelený do dvoch vekových a výkonostných kategórií. Stredoškolákov pozývame na tréningy pre starších – do CrossCamp Teamu.

Tréningy prebiehajú raz do týždňa, a to  v piatok od 15:00 v Košiciach v areáli TUKE na Boženy Nemcovej. Stretávka však je vždy na Boženy Nemcovej 1,odkiaľ sa presúvame do šatní a na ihrisko spolu.

Súčasťou tréningu je aj Connect – po skončení športovej časti sa spolu stretávame v našich klubových priestoroch, máme krátke zamyslenie a trávime spolu čas pri rozhovoroch, hrách a občerstvení. Piatkový tréning preto trvá cca do 17:30, je možné ostať do 18:00. 

Tréningy začínajú rozcvičkou formou hry. Následne približne polovicu času trávime futbalovým tréningom. Zameriavame sa na rozvoj individuálnej techniky, ale dávame dôraz postupne aj na tímové zručnosti, kde si hráči osvojujú spoluprácu a hru pod tlakom. 

V druhej polovici tréningu hráči hrajú futbal, pri ktorom kladieme dôraz na prenos nadobudnutých zručností z tréningovej polovice do samotnej hry. 

Po skončení športovej časti pokračuje tréning Connectom na Urbánkovej 1. Rozprávame sa s hráčmi o hre a ich dojmoch. Vzhľadom na to, že sme kresťanská organizácia, chceme rozvíjať nie len fyzickú (futbalovú) stránku ale aj duchovnú. Súčasťou je preto aj krátke zamyslenie trénerov, kde zrozumiteľne a úmerne k veku vedieme teenagerov ku kritickému premýšľaniu o hodnotách. Ponúkame biblický pohľad, no bez nátlaku (kto sme a čomu veríme nájdete tu). Toto zamyslenie je vždy na vyžiadanie prístupné rodičom. Súčasťou je aj malé občerstvenie a možnosť ostať s kamarátmi v bezpečnom prostredí pri hrách a rozhovoroch až do 18:00.

Online, vyplnením prihlasovacieho formulára a zrealizovaním prvej platby. V prípade, že tak urobíte do 31.8., máme pre vás malý darček.

Výška príspevku závisí od spôsobu, akým sa ho rozhodnete uhradiť.

Výška príspevku je:

 • 10€ – platba v mesačných intervaloch
 • 35€ – platba do konca školského polroka
 • 50€ – platba do konca školského roka
 
Platbu je potrebné zrealizovať prevodom na účet vždy za nadchádzajúci mesiac a to do posledného kalendárneho dňa predošlého mesiaca/polroka/roka alebo v hotovosti na poslednom tréningu v mesiaci za budúci mesiac/polrok/rok.
 

Prihláška bude akceptovaná až po prijatí prvej platby na účet.

Platby budeme kontrolovať každý pondelok. Následne Vám pošleme potvrdzujúci mail. Prvú platbu realizujte prevodom na účet:

 • IBAN: SK63 0900 0000 0000 8212 9157
 • VS: 121011
 • poznámka: priezvisko dieťaťa

Po vyžiadaní je možné vystaviť faktúru.

Je možné zaplatiť aj vyššiu – reálnu alebo sponzorskú sumu, ktorá bude reálne pokrývať náklady spojené s tréningami alebo zadotuje tých účastníkov, ktorí si tréningy dovoliť nemôžu.

Taktiež je možné využiť dotáciu až do výšky 50%. V prípade, že Vám Vaša finančná situácia nedovoľuje prihlásiť sa na tréningy, prosíme, využite túto možnosť. Jednoducho to označte v prihlasovacom formulári. 

Dá sa v priebehu roka z klubu odhlásiť? Dá. Budeme však radi, ak nám budete svoje pripomienky komunikovať. Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá a pokiaľ to bude v našich možnostiach, radi nám vyhovieme. Pokiaľ sa napriek tomu rozhodnete odhlásiť, Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať. 

Môžem v priebehu roka zmeniť šport? Áno, túto požiadavku prosím komunikujte s vedúcim tréningov.

Čítam, že ide o kresťanskú organizáciu a ja som neveriaci. Budete ma nútiť sa modliť? Určite nie. Našou víziou je vytvárať bezpečné prostredie pre kritické premýšľanie a hľadanie svojich hodnôt pre každého účastníka. O tom, čomu veríme my, hovoríme vždy bez akéhokoľvek nátlaku a zrozumiteľne tak, aby teenager nebol zmätený alebo manipulovaný. Jediné, čo od teba budeme vyžadovať je to, aby si to rešpektoval. To, kto sme a čomu veríme nájdeš v sekcii „O nás„.

Čítam, že organizátorom je občianske združenie s názvom „Spoločenstvo evanjelickej mládeže – SEM“ a ja pochádzam z katolického prostredia. Čo s tým? Nič  Si vítaný a určite príď. SEM je autonómna organizácia, spolupracujúca nie len s evanjelickou cirkvou. 

Tréningy organizujú dobrovoľníci – čo to znamená? Znamená to, že našou motiváciou nie je finančný zisk, a teda do každého campu či tréningu dávame kúsok seba a svojho srdca. Znamená to aj to, že nejde o ziskový projekt a ak sa Vám páči, čo robíme a máte financií dostatok, budeme veľmi vďační za akúkoľvek finančnú pomoc. Môžete nás podporiť tu.

- Máte otázky ? -

Kontaktujte nás

crosscamp@sem.sk

+421 911 253 152